herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

www.pcprkutno.pl

Zamówienia publiczne Ilość dokumentów w dziale:

Tytuł zamówienia Data publikacji Status składania ofert
Organizacja i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B 07-08-2014 20:35 Zakończone
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych 20-05-2014 10:02 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B 08-07-2013 10:02 Zakończone
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych 21-06-2013 19:59 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych 11-05-2012 14:22 Zakończone
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w 2012r. 07-05-2012 14:22 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługi poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego 27-04-2012 16:42 Zakończone
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B 25-05-2011 15:18 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługi psychologa i doradcy zawodowego 19-04-2011 11:20 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w ramach projektu pn. Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 18-06-2010 13:01 Zakończone
Przeprowadzenie szkolenia obejmującego kurs prawa jazdy kategorii B dla 25 pełnoletnich osób (wychowanków) opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze osiedlające się na terenie powiatu kutnowskiego zagrożone wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 28-05-2010 14:49 Zakończone