herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

www.pcprkutno.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - świadczenie usługi: kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu ,,Lepsza przyszłość" 2018-10-08 15:10 Zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: przeprowadzenie kursu komputerowego dla uczestników projektu ,,Lepsza przyszłość" 2018-10-05 14:07 Zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: przeprowadzenie kursu komputerowego dla uczestników projektu ,,Lepsza przyszłość" 2018-09-25 12:33 Zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - świadczenie usługi: kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu ,,Lepsza przyszłość" 2018-09-10 15:08 Zakończone
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne- świadczenie usługi prowadzenia warsztatów z zakresu praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej dla uczestników projektu "Lepsza przyszłość" 2018-07-18 13:32 Zakończone
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne świadczenie usługi: wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla uczestników projektu "Lepsza przyszłość" 2018-07-05 15:13 Zakończone
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne- świadczenie usługi prowadzenia warsztatów z zakresu praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej dla uczestników projektu "Lepsza przyszłość" 2018-07-05 14:25 Zakończone
Świadczenie usługi: wyjazdowe warsztaty umiejętności poznawczych dla uczestników projektu ,,Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim" 2018-05-18 14:50 Zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne- świadczenie usługi prowadzenia poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu "Lepsza przyszłość" 2018-05-15 13:18 Zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne- świadczenie usługi prowadzenia poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu "Lepsza przyszłość" 2018-04-27 12:21 Zakończone
świadczenie usługi prowadzenia zajęć warsztatowych o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci uczestników projektu "Rodzina razem- wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim" 2017-12-18 13:54 Zakończone
Świadczenie usługi wyjazd socjoterapeutyczny dla uczestników projektu "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim" 2017-08-11 21:37 Zakończone
Świadczenie usługi wyjazd socjoterapeutyczny dla uczestników projektu "Rodzina razem- wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim" 2017-05-12 17:22 Zakończone
Świadczenie usługi prowadzenia zajęć warsztatowych dla dzieci uczestników projektu "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim" 2017-04-13 12:50 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B 2014-08-07 20:35 Zakończone
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych 2014-05-20 10:02 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B 2013-07-08 10:02 Zakończone
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych 2013-06-21 19:59 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych 2012-05-11 14:22 Zakończone
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w 2012r. 2012-05-07 14:22 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługi poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego 2012-04-27 16:42 Zakończone
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B 2011-05-25 15:18 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługi psychologa i doradcy zawodowego 2011-04-19 11:20 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w ramach projektu pn. Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-06-18 13:01 Zakończone
Przeprowadzenie szkolenia obejmującego kurs prawa jazdy kategorii B dla 25 pełnoletnich osób (wychowanków) opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze osiedlające się na terenie powiatu kutnowskiego zagrożone wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-05-28 14:49 Zakończone