herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

www.pcprkutno.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
świadczenie usługi prowadzenia zajęć warsztatowych o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci uczestników projektu "Rodzina razem- wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim" 2017-12-18 13:54 Zakończone
Świadczenie usługi wyjazd socjoterapeutyczny dla uczestników projektu "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim" 2017-08-11 21:37 Zakończone
Świadczenie usługi wyjazd socjoterapeutyczny dla uczestników projektu "Rodzina razem- wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim" 2017-05-12 17:22 Zakończone
Świadczenie usługi prowadzenia zajęć warsztatowych dla dzieci uczestników projektu "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim" 2017-04-13 12:50 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B 2014-08-07 20:35 Zakończone
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych 2014-05-20 10:02 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B 2013-07-08 10:02 Zakończone
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych 2013-06-21 19:59 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych 2012-05-11 14:22 Zakończone
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w 2012r. 2012-05-07 14:22 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługi poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego 2012-04-27 16:42 Zakończone
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B 2011-05-25 15:18 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługi psychologa i doradcy zawodowego 2011-04-19 11:20 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w ramach projektu pn. Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-06-18 13:01 Zakończone
Przeprowadzenie szkolenia obejmującego kurs prawa jazdy kategorii B dla 25 pełnoletnich osób (wychowanków) opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze osiedlające się na terenie powiatu kutnowskiego zagrożone wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-05-28 14:49 Zakończone