Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
funkcjonujące na terenie
powiatu kutnowskiego

2013 rok
Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego
z dnia 27 marca 2013 roku poz. 1751
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 3.906,89 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie 2.949,78 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Strzegocinie
Caritas Diecezji Łowickiej
 2.355,55 zł