Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie z siedzibą ul. B. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno, reprezentowane przez Dyrektora.

Regon: 472200940 

Kontakt: 24/ 355 47 50, e-mail: sekretariat@pcprkutno.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. B. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno lub na adres mailowy: ido@pcprkutno.pl


3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody:
a) przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
b) zawarcie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO


4. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.


5. Cele gromadzenia danych osobowych:
a) wypełnienie przez nas obowiązku prawnego, tj. realizacja zadań określonych w przepisach branżowych,
b) realizacja umów zawartych z osobami fizycznymi, podmiotami, kontrahentami,
c) w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.


6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 5 będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie:
a) naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy wykonywanie naszych zadań (np. w zakresie obsługi prawnej urzędu),
c) innym organom administracji państwowej lub samorządowej, jeśli zobowiązują nas do tego przepisy prawa.


7. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 3 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.


8. W związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, w pozostałych przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
d) ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.


9. W przypadkach, w których przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to warunkiem zawarcia umowy.


11. W sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez nas dalszych czynności.


12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.


13. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Dolecińska 20-12-2019 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Gawryszczak 04-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Krystian Marzec 04-05-2022 12:50