Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

PCPR w Kutnie


|--- Dane teleadresowe

|--- Pracownicy

      |--- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

      |--- Dział do spraw osób niepełnosprawnych PCPR w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 13

      |--- Dział pomocy rodzinie i świadczeń PCPR w Kutnie

      |--- Punkt Interwencji Kryzysowej w Kutnie, ul. Oporowska 27

      |--- Dział finansowy PCPR w Kutnie

      |--- Obsługa prawna

      |--- Zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

      |--- Dział Organizacyjno - Administracyjny PCPR w Kutnie

      |--- Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR w Kutnie

      |--- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 13

|--- Inspektor Ochrony Danych

      |--- Inspektor Ochrony Danych

|--- RODO

|--- Dokumenty

      |--- Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

            |--- Statut

            |--- Zmiana do statutu

      |--- Regulamin organizacyjny

            |--- Regulamin organizacyjny 2022

            |--- Regulamin organizacyjny 2021

            |--- Regulamin organizacyjny 2015r.

            |--- Regulamin organizacyjny 2012r.

            |--- Regulamin organizacyjny 2011

      |--- Sprawozdania

            |--- Sprawozdanie z działalności PCPR za 2015 rok

            |--- Sprawozdanie z działalności PCPR w Kutnie za rok 2014

      |--- Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kutnowskiego

            |--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2022 - 2027

            |--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2014 - 2020

            |--- Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013

      |--- Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

            |--- Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2027

            |--- Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2020

            |--- Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2008-2013

      |--- Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej

            |--- Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017

      |--- Ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu kutnowskiego

            |--- Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Kutnowskiego

            |--- Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Powiatu Kutnowskiego

            |--- Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Kutnowskiego

            |--- Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego

      |--- Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027

      |--- Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2007-2013

|--- Ogłoszenia, komunikaty

      |--- Zarządzenia oraz dokumenty do pobrania

            |--- dotyczy turnusów rehabilitacyjnych

                  |--- Zarządzenie

            |--- dotyczy likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

                  |--- Likwidacja barier architektonicznych

                        |--- Zarządzenie 2/XII/2017

                  |--- Likwidacja barier technicznych

                  |--- Likwidacja barier w komunikowaniu się

            |--- dotyczy sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocnicznych i przedmiotów otropedycznych

                  |--- Wnioski

                  |--- Zarządzenie Nr 1/XII/2015 Dyrektora PCPR w Kutnie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

            |--- dotyczy dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

                  |--- zarządzenie

                        |--- zasady

                        |--- Zarządzenie

                  |--- wniosek

            |--- dotyczy pieczy zastępczej

      |--- Komunikaty

            |--- Czsowa zmiana wejścia do Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie

      |--- Informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

            |--- Informacja dot. rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2017r.

            |--- Informacja dot. dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2015r.

            |--- Informacja dot. rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2018r.

            |--- Informacja dot. rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2014r.

      |--- ogłoszenia

            |--- 2021

            |--- 2015-2017

                  |--- Partnerstwo rok 2017

                        |--- Wyniki naboru partnera krajowego 2017 rok

                        |--- Ogłoszenie o partnerstwie rok 2017

                  |--- Partnerstwo rok 2016

                        |--- Wyniki naboru partnera krajowego 2016r.

                        |--- Ogłoszenie o partnerstwie 2016r.

                  |--- Partnerstwo rok 2015

                        |--- Wyniki naboru partnera krajowego 2015r.

                        |--- 2015

                        |--- Ogłoszenie o partnerstwie 2015

            |--- 2019

                  |--- Ogłoszenie o partnerstwie 2019

|--- Sprawozdania

|--- Zarządzenia Dyrektora PCPR w Kutnie

Zakres działalności


|--- Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

|--- Piecza zastępcza

      |--- Rodzinna piecza zastępcza

      |--- Wsparcie dla dzieci i rodzin

      |--- Kilka słów o rodzinnej pieczy zastępczej

      |--- Informacje dla kandydatów dotyczące szkoleń

      |--- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

      |--- Instytucjonalna piecza zastępcza

      |--- Podstawa prawna

      |--- Tryb kierowania

      |--- Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

      |--- Usamodzielnienie wychowanków - informator

|--- Pomoc społeczna

      |--- Domy pomocy społecznej

      |--- Podstawa prawna

      |--- Tryb kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej

      |--- Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

      |--- Koszt utrzymania w DPS na terenie powiatu kutnowskiego

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

      |--- Pracownicy

|--- Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

      |--- Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

            |--- Dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

            |--- Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

            |--- Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym likwidacji barier architektonicznych

            |--- Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym likwidacji barier w komunikowaniu się

            |--- Organizacje pozarządowe

                  |--- Protokół z dnia 08.04.2015r. z konsultacji społecznych

                  |--- Kosultacje społeczne- Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 2015-2017

            |--- Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

            |--- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

            |--- Program wyrównywania różnic między regionami III

                  |--- Program wyrównywania różnic między regionami III 2017r.

                        |--- Składanie wniosków

            |--- Aktywny samorząd

                  |--- Moduł II- wnioski

                        |--- Pliki do pobrania

                  |--- Moduł I- wnioski

                        |--- Obrzar A Zadanie 1

                              |--- Pliki do pobrania

                        |--- Obszar A Zadanie 2

                              |--- Pliki do pobrania

                        |--- Obszar A Zadanie 3

                        |--- Obszar A Zadanie 4

                        |--- Obszar B Zadanie 1

                              |--- Pliki do pobrania

                        |--- Obszar B Zadanie 2

                              |--- Pliki do pobrania

                        |--- Obszar B Zadanie 3

                        |--- Obszar B Zadanie 4

                        |--- Obszar B Zadanie 5

                        |--- Obszar C Zadanie 1

                        |--- Obszar C Zadanie 2

                              |--- Pliki do pobrania

                        |--- Obszar C Zadanie 3

                              |--- Pliki do pobrania

                        |--- Obszar C Zadanie 4

                              |--- Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową Obszar C Zadanie nr 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Wniosek + załączniki)

                              |--- Pliki do pobrania

                        |--- Obszar C Zadanie 5

                        |--- Obszar D

                              |--- Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (wniosek + załączniki)

                              |--- Pliki do pobrania

                        |--- Wnioski

      |--- Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

            |--- Warsztaty Terapii Zajęciowej

            |--- Program wyrównywania różnic między regionami

      |--- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

            |--- Zarządzenie Starosty nr  37/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2019-2023.

            |--- Informacje dotyczące Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

            |--- zarządzenie Starosty z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

|--- Punkt Interwencji Kryzysowej

      |--- Program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy

      |--- Cele, zadania i formy wsparcia

      |--- Przemoc w rodzinie

|--- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

      |--- Informacje ogólne

      |--- Orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia

      |--- Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia

      |--- Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

      |--- Legitymacje dla osób niepełnosprawnych

            |--- Legitymacje

            |--- Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej

      |--- Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

      |--- Uprawnienia i ulgi dla osób niepełnosprawnych

|--- Projekt pn. "Lepsza przyszłość" Poddziałanie IX.1.1

      |--- Informacje dotyczące projektu "Lepsza przyszłość"

|--- Projekt pn. "Lepsze jutro" Poddziałanie 7.1.2 PO KL

      |--- Projekt "Lepsze jutro" w 2013 roku

      |--- Informacja o Projekcie "Lepsze jutro"

|--- Projekt "Rodzina razem" wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim" Poddziałanie IX.2.1

|--- Nadzorowane placówki

      |--- Domy Pomocy Społecznej

            |--- Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Kutnie ul. Sobieskiego 49

            |--- Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywoustego 11

            |--- Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 27

            |--- Dom Pomocy Społecznej w Pniewie

            |--- Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach

            |--- Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej

      |--- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

            |--- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie

            |--- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie

            |--- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Różany Zakątek" w Kutnie

            |--- Dom dla dzieci "Jaś" we Franciszkowie

            |--- Rodzinny Dom Dziecka Caritas Diecezji Łowickiej w Strzegocinie

      |--- Warsztaty Terapii Zajęciowej

            |--- Warsztat Terapii Zajęciowej w Żychlinie ul. Dobrzelińska 6

            |--- Warsztat Terapii Zajęciowej w Kutnie ul. 29 Listopada 27

|--- Współpraca z organizacjami pozarządowymi

      |--- KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu " Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020"

      |--- OGŁOSZENIE STAROSTY KUTNOWSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kutnowskiego, do zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kutnowskim

|--- Konsultacje społeczne

      |--- KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020"

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze


|--- Regulamin naboru

      |--- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

|--- Ogłoszenia naboru

      |--- Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko referenta w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym

      |--- Ogłoszenie o naborze - REFERENT

            |--- wyniki naboru

            |--- Ogłoszenie o naborze

      |--- Ogłoszenie o naborze - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

            |--- Wyniki naboru

      |--- Ogłoszenie o naborze- referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

            |--- Wyniki naboru

            |--- Ogłoszenie o naborze

      |--- Ogłoszenie o naborze-pedagog

            |--- Wyniki naboru

            |--- Ogłoszenie o naborze

      |--- Ogłoszenie o naborze- pedagog

            |--- Ogłoszenie o naborze

      |--- Ogłoszenie o naborze- pedagog

            |--- Wyniki naboru

            |--- Ogłoszenie o naborze

      |--- Ogłoszenie o naborze- pedagog

            |--- Wyniki naboru

            |--- Ogłoszenie o naborze

      |--- Ogłoszenie o naborze- starszy inspektor

            |--- Wyniki naboru

            |--- Ogłoszenie o naborze

      |--- Ogłoszenie o naborze- referent w Dziale Finansowym

            |--- Wyniki naboru

            |--- Ogłoszenie o naborze

      |--- Ogłoszenie o naborze- pedagog

            |--- Wyniki naboru

            |--- Ogłoszenie o naborze

      |--- Ogłoszenie o naborze- referent w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

            |--- Wyniki naboru

            |--- Ogłoszenie o naborze

      |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa- terapeuty

            |--- Ogłoszenie o naborze

      |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

            |--- Wyniki naboru

            |--- Ogłoszenie o naborze

      |--- Ogłoszenie o naborze- referent w Dziale Finansowym

      |--- Ogłoszenie o naborze referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

            |--- Wyniki naboru

            |--- Ogłoszenie o naborze

      |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta

            |--- Wyniki naboru

            |--- Ogłoszenie o naborze

      |--- konkurs na stanowisko dyrektora

            |--- ogłoszenie o naborze

                  |--- Uchwała Zarządu Powiatu w Kutnie

                        |--- Uchwała

                        |--- Załącznik nr 1 - ogłoszenie

                        |--- Załącznik nr 2 - Regulamin naboru

                              |--- Regulamin naboru

                              |--- Załączniki do regulaminu naboru

      |--- konkurs na stanowisko sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

            |--- wyniki naboru

      |--- konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora

            |--- wyniki naboru

      |--- konkurs na stanowisko kierownika nadzoru

      |--- konkurs na stanowisko kierownika POIK

Zamówienia publiczne


|--- Zamówienia publiczne

|--- Zapytania ofertowe

      |--- Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

      |--- Informacja z otwarcia oferty oraz informacja o wyborze oferty dot. cateringu

      |--- Zapytanie ofertowe do złożenia oferty na przygotowanie i dostarczenie cateringu dla uczestników projektu 'Lepsza przyszłość"

            |--- Zapytanie ofertowe

      |--- Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

            |--- Zawiadomienie o wyborze oferty

            |--- Zapytanie ofertowe

      |--- Zawiadomienie o wyborze oferty- przygotowanie i dostarczenie cateringu

      |--- Zawiadomienie o wyborze oferty- przerwa kawowa

      |--- Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

            |--- Informacja o wyborze oferty

            |--- Zapytanie ofertowe

                  |---

      |--- Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i dostarczenia cateringu

            |--- Informacja o wyborze oferty

            |--- Zapytanie ofertowe

      |--- Zapytanie ofertowe dot. przerwy kawowej na warsztatach

            |--- Informacja o wyborze oferty

            |--- Zapytanie ofertowe

      |--- Zorganizowanie wyjazdowego obozu integracyjnego

      |--- Asystent rodzinny 2012r.

            |--- Informacja o wyborze

            |--- Zapytanie ofertowe

      |--- Trening kompetencji i umiejętności społecznych 2012r.

            |--- Informacja o wyborze

            |--- Zapytanie ofertowe

      |--- Materiały promujące Projekt "Lepsze jutro"

            |--- Informacja o wyborze oferty

            |--- Zapytanie ofertowe

      |--- Trening kompetencji i umiejętności społecznych

            |--- informacja o wyborze

            |--- Zapytanie ofertowe

      |--- Asystent rodzinny

            |--- zapytanie ofertowe

            |--- informacja o wyborze

Zapewnianie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami


|--- Koordynator do spraw dostępności

      |--- Informacja o wyznaczeniu Koordynatora do spraw dostępności

      |--- Informacja o wyznaczeniu Koordynatora do spraw dostępności PCPR w Kutnie

|--- Deklaracja dostępności

      |--- Deklaracja dostępności

|--- Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się

      |--- Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się

|--- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego